Allmänna villkor

Allmänt.

AquaGruppen Sverige ( Triopart Int AB 556569-3743 ) ingår endast avtal med myndig (18 år) person. Är man minderårig krävs målsmans tillstånd. Avtal ingås endast på svenska och vi levererar endast inom Sverige. Avtal ingås när du väljer att skicka beställning i kassan. I priserna ingår moms med 25%. Om du vill korrigera din beställning efter order kan vi endast göra detta innan din beställning har lämnat vårt lager.

Alla varor förblir Triopart Int. AB:s egendom till dess full betalning kommit bolaget tillhanda.

Triopart Int. AB förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

 

Beställning.

Vid köp av offererad utrustning lämnar vi fyra års funktions- och reningsgaranti. Om fabrikationsfel på produkten påvisas erbjuds i första hand reparation av inskickad produkt. Om reparation ej är möjligt skickas nya delar kostnadsfritt.
Vid direktköp i vår webbutik utan föregående offertförfrågan och behovsanalys tillsammans med någon av våra medarbetare lämnas ett års funktionsgaranti.
Vid offererad utrustning garanterar vi att halterna av de ämnen som våra filter är avsedda att filtrera bort hamnar under gällande gränsvärde för anmärkning i Livsmedelsverkets allmänna råd.
De drift, installation och skötselinstruktioner som medföljer våra filter skall följas för att garantin ska gälla.

Viss smakförändring kan komma att ske vid installation av vattenfilter, totalhårdhet och pH-värden kan i vissa fall komma att förändras. Vid driftsättning av backspolande filter kan en större mängd vatten komma att förbrukas, se därför till att hålla uppsikt på din brun så att denna ej torrläggs.

AquaGruppen ansvarar ej för demontering- och transportkostnader.

Återköpsgaranti gäller ej juridisk person.

 

Betalningsvillkor.

Förskottsbetalning.

Förskottsbetalning kan göras efter överenskommelse mellan AquaGruppen och er som kund, detta görs till då angivet bankgiro.

Kortbetalning.
Du kan betala med Visa och Mastercard. Välj kortbetalning och följ anvisningarna.
Varorna skickas direkt efter betalningen och ingen extra avgift tas ut.
Faktura.
Vi erbjuder betalning med faktura via vår samarbetspartner Klarna & Byfjorden Finans.. När du väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt personnummer. Även en jämförelse mellan personnummer och folkbokföringsadressen görs. Vill du ej ha varorna till din folkbokföringsadress ber vi dig vänligen använda ett annat betalningsalternativ eller meddela oss om alternativ leveransadress. Ingen faktureringsavgift tillkommer (0kr). Betalningsvillkor Byfjorden Finans 14 dagar och KLARNA 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med (det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr) samt dröjsmålsränta med 2 % per månad + gällande referensränta.
Delbetalning.
Vi erbjuder delbetalning i samarbete med Klarna gällande Klarnas allmänna villkor. Du gör din ansökan om delbetalning i kassan i samband med ditt köp och du får genast besked om din ansökan beviljats. Leverans sker endast till folkbokförd adress. Klarna kommer skicka ett kontoavtal hem till dig. Kontrollera att uppgifterna stämmer och signera avtalet och returnera det i bifogat svarskuvert. Effektivränta vid delbetalning enligt KLARNA´s räntemodell.
Din ansökan kommer föranleda en sedvanlig kreditprövning.

 

Reklamation.

Om du reklamerar din vara på grund av en skada eller felproduktion kommer vi att göra en manuell bedömning och eventuellt begära in varan om så behövs.

Första åtagandet vid en reklamation är att åtgärda felet. Om detta inte går och reklamationen blir godkänd kommer vi att ersätta dig med en ny produkt.

Om vi inte har möjlighet att ersätta dig med en likadan vara har du rätt till att häva köpet och få pengarna återbetalda.

Återbetalning sker normalt inom 14 arbetsdagar från det att vi mottagit och godkänt din retur men kan i vissa fall ta upp till 30 dagar. Vi kan endast utföra återbetalning på samma sätt och till samma konto som användes vid köptillfället.

Reklamation godkänns ej om spolbehov (liter/minut efter trycktank) ej uppnås enligt rekommendationer per angiven produkt. Reklamation godkänns ej heller  om utrymme för installation av filter inte är tillräcklig utifrån produktinformationen. AquaGruppen ansvarar ej heller för förändringar i vattenbrunn så som minskad vattentillgång.

Återbetalning.

När vi har mottagit varan och kontrollerat att den lever upp till ovanstående villkor för användning av ångerrätten, återbetalar vi hela köpesumman (ej frakt) till dig via samma betalningssätt som du använt dig av när du betalat för din order. Detta kan i vissa fall ta upp till 30 dagar. Vid Klarna fakturabetalning återbetalar vi pengarna till Klarna som skapar ett returärende och betalar tillbaka pengarna till kunden. Om fakturan inte har betalats, makulerar vi istället densamme.
Vid banköverföring är det viktigt att du i din retur sak upplyser dina kontouppgifter.
Anser vi att varan inte uppfyller kraven för returnering enligt ovanstående villkor, kontaktar vi Er via e-post eller telefon.

Retur av system över 40 liter/minut godkännes ej, så ej heller avsaltningsanläggningar så kallad OSMOS.

Återköpsgarantin gäller ej manuella filter.

Garantivillkor.

Vattenfilter

* 6 månaders återköpsgaranti gäller efter av AquaGruppen genomförd vattenanalys utförd av Eurofins eller annat ackrediterat laboratorium.

** 4 års funktions- och reningsgaranti gäller efter av AquaGruppen genomgången vattenanalys, reningsgarantin gäller endast de värden som påvisats. Garantin gäller ej avvikande montering, förändring av befintlig vattenbrunn och ändrade inställningar ej påvisat av AquaGruppen.

*** 20 års garanti på filtertanken.

Vattenfilter med absorberande/förbrukande filtermassa

* 6 månaders återköpsgaranti gäller efter av AquaGruppen genomförd vattenanalys utförd av Eurofins eller annat ackrediterat laboratorium.

** 4 års funktions- och reningsgaranti gäller efter av AquaGruppen genomgången vattenanalys, reningsgarantin gäller endast de värden som påvisats. Garantin gäller ej avvikande montering, förändring av befintlig vattenbrunn, filtermassor eller ändrade inställningar ej påvisat av AquaGruppen.

*** 20 års garanti på filtertanken.

Vi garanterar att vattnet efter filtrering klarar livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.
(Gäller de riktvärden för vilka filtret/filtren är avsett för)

Produkter som är undantagna från den fyraåriga garantin, där gäller istället tillverkarnas egna garantier:

Radonett 2 års garanti

Osmosfilter 1 års garanti

Big Blue fritidsfilterhållare 1 års garanti

AquaPoint 1 års garanti

Luftinjektor 1 års garanti

Uvfilter/Bakteriefilter 1 års garanti

Filterpatroner och membranfilter omfattas ej av garanti.

 

Retur av filter vid nyttjande av återköpsgaranti.

Vid returnering av komplett filterlösning vid nyttjande av återköpsgaranti görs ett returavdrag om 30% på den totala kostnaden. Fraktkostnader återbetalas ej.

Outlösta paket och andra leveranshinder.

Vi debiterar en faktisk fraktkostnad tur & retur, samt kostnader hänförliga till våra administration och hantering om skickas i retur pga att det inte lösts ut hos speditören. Minsta kostnad för detta är minst 299 kr (SEK).

Observera att outlösta sändningar, eller sändningar som returneras pga leveranshinder hos mottagaren omfattas inte av ångerrätten. Om du som kund vill nyttja ångerrätten måste du ta emot paketet och returnera det.

Detta gäller sändningar som skickas till ett ombud.

De flesta paketen levereras till ett ombud där du sedan kan hämta paketet med hjälp av SMS-avisering eller E-post-avisering och godkänd legitimation.

Om paketet inte har hämtats ut inom 7 dagar från ankomstdatum till ombudet så återsänds det till Triopart Int AB ( AquaGruppen ). Om detta sker debiteras du en den faktiska fraktkostnaden, tur & retur, dock minst 299 kr (SEK) för kostnader hänförliga till Trioparts administration, tur- och returfraktkostnad samt hantering.

Detta gäller sändningar som skickas med hemleverans, utkörning, eller avhämtning på terminal.

Om leveranshinder orsakade av mottagaren uppstår debiteras du som beställare/mottagare speditörens kostnader för dessa.

Det är viktigt att du meddelar oss skriftligen vid beställningstillfället om du inte har möjlighet att ta emot godset före eller efter ett specifikt datum, eller om du önskar ett visst avsändningsdatum. Detta för att du ska undvika speditörens eventuella kostnader för t.ex. lagerhyra. Triopart kan dock aldrig garantera ett specifikt leveransdatum.

Exempel på leveranshinder.

  • Du är inte anträffbar på någon av speditörens föreslagna leveransdagar.
  • Om du inte kan, eller vägrar ta emot godset.
  • Om du angett fel adress.

Exempel på kostnader som speditören debiterar för leveranshinder kan vara korrigering av adress, lagerhyra, ny fraktkostnad för extra utkörning med mera.

 

OBS! Returvaror ska skickas till nedan angiven adress, varor skickade till ett ombud/utlämningsställe hämtas ej ut – varan skall skickas i retur med leverans direkt till vår adress.

Triopart Int. AB avd. AquaGruppen Sverige
Göstakrog 4
661 93 Säffle