Älvdalens kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Älvdalens kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Björnliden 1 °dH Mjukt
Blyberg 3 °dH Mjukt
Brunnsberg 4 °dH Mjukt
Drevdagen 4 °dH Mjukt
Evertsberg 5 °dH Medelhårt
Flötningen 3 °dH Mjukt
Grövelsjön 0 °dH Mjukt
Gårsvarv 2 °dH Mjukt
Holen 2 °dH Mjukt
Idre 3 °dH Mjukt
Klitten 2 °dH Mjukt
Kåtilla 2 °dH Mjukt
Liden 2 °dH Mjukt
Lövnäs 3 °dH Mjukt
Nornäs 1 °dH Mjukt
Näset 2 °dH Mjukt
Ollarsliden 1 °dH Mjukt
Rot 2 °dH Mjukt
Starrbacken 2 °dH Mjukt
Storbo 3 °dH Mjukt
Storsätern 2 °dH Mjukt
Särna 2 °dH Mjukt
Särnaheden 1 °dH Mjukt
Sågbäcken 1 °dH Mjukt
Sågliden 1 °dH Mjukt
Väsa 2 °dH Mjukt
Västerbäcken 2 °dH Mjukt
Västäng 2 °dH Mjukt
Älvdalens kyrkby 2 °dH Mjukt
Åsens stugby 1 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.alvdalen.se/Bygga--bo/Vatten--Avlopp/Vattnets-hardhet/