Örebro kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Örebro kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Asker 4 °dH Mjukt
Brevens bruk 9 °dH Medelhårt
Ekeby-Almby 4 °dH Mjukt
Ervalla 4 °dH Mjukt
Garphyttan 4 °dH Mjukt
Glanshammar 12 °dH Hårt
Hampetorp 4 °dH Mjukt
Hovsta 4 °dH Mjukt
Järle 2 °dH Mjukt
Kilsmo 9 °dH Medelhårt
Latorp 4 °dH Mjukt
Marieberg 4 °dH Mjukt
Mosås 4 °dH Mjukt
Norra Bro 4 °dH Mjukt
Närkes Kil 4 °dH Mjukt
Odensbacken 4 °dH Mjukt
Stora Mellösa 4 °dH Mjukt
Vintrosa 4 °dH Mjukt
Ölmbrotorp 4 °dH Mjukt
Örebro 4 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/vatten--avlopp/vattnets-hardhetsgrad.html