Östersunds kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Östersunds kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Brunflo 3 °dH Mjukt
Frösön 3 °dH Mjukt
Häggenås 5 °dH Medelhårt
Lillsjöhöger 7 °dH Medelhårt
Lit 7 °dH Medelhårt
Lockne 3 °dH Mjukt
Orrviken 3 °dH Mjukt
Tandsbyn 11 °dH Hårt
Tandsbyn 12 °dH Hårt
Östersund 3 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten.html