Alvesta kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Alvesta kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Alvesta 3 °dH Mjukt
Blädinge 3 °dH Mjukt
Grimslöv 2 °dH Mjukt
Hjortsberga 3 °dH Mjukt
Hulevik 4 °dH Mjukt
Lidnäs 4 °dH Mjukt
Lönashult 4 °dH Mjukt
Moheda 4 °dH Mjukt
Torne 5 °dH Medelhårt
Torpsbruk 4 °dH Mjukt
Vislanda 1 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.alvesta.se/Bostad--Miljo/Vatten--avlopp/Kommunalt-vatten/vattnets-kvalitet/