Aneby kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Aneby kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Aneby 11 °dH Hårt
Askeryd 2 °dH Mjukt
Frinnaryd 11 °dH Hårt
Haurida 6 °dH Medelhårt
Hullaryd 7 °dH Medelhårt
Lommaryd 10 °dH Hårt
Lövviken 6 °dH Medelhårt
Sunhult 5 °dH Medelhårt
Vireda 5 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://amaq.se/Vattnets-hardhet.html