Askersunds kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Askersunds kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Harge 3 °dH Mjukt
Mariedamm 7 °dH Medelhårt
Zinkgruvan 7 °dH Medelhårt
Åsbro 6 °dH Medelhårt