Avesta kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Avesta kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Avesta 7 °dH Medelhårt
By 7 °dH Medelhårt
Dicka 5 °dH Medelhårt
Folkärna 5 °dH Medelhårt
Fornby 5 °dH Medelhårt
Fors 5 °dH Medelhårt
Horndals 4 °dH Mjukt
Karlbo 5 °dH Medelhårt
Krylbo 5 °dH Medelhårt
Näs 7 °dH Medelhårt
Skogsbo 7 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.avestavatten.se/Vatten_och_Avlopp/vattenkvalitet/