Bergs kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Bergs kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Gillhov by 6 °dH Medelhårt
Gräftåvallen 8 °dH Medelhårt
Hackås och omkring liggande byar 6 °dH Medelhårt
Hoverberg 7 °dH Medelhårt
Klövsjö 6 °dH Medelhårt
Ljungdalens by 5 °dH Medelhårt
Myrviken 2 °dH Mjukt
Oviken 2 °dH Mjukt
Rätansbyn 8 °dH Medelhårt
Rätansböle 3 °dH Mjukt
Storhogna fjällby 2 °dH Mjukt
Storsjö by 10 °dH Hårt
Svenstavik 7 °dH Medelhårt
Vigge 7 °dH Medelhårt
Åsarna 7 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.berg.se/medborgare/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/kommunalavattenverk.4.2a948e2414c4aa4dd9a20418.html