Bodens kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Bodens kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Boden 3 °dH Mjukt
Bodträskfors 2 °dH Mjukt
Bovallen 4 °dH Mjukt
Bredåker 3 °dH Mjukt
Brännberg 1 °dH Mjukt
Degerbäcken 3 °dH Mjukt
Gunnarsbyn 1 °dH Mjukt
Harads 2 °dH Mjukt
Heden 3 °dH Mjukt
Karlberg 3 °dH Mjukt
Lakaträsk 1 °dH Mjukt
Rörån 1 °dH Mjukt
Sandträsk 2 °dH Mjukt
Skogså 2 °dH Mjukt
Storsand 3 °dH Mjukt
Svartbäcken 2 °dH Mjukt
Sävast 3 °dH Mjukt
Sävastön 3 °dH Mjukt
Södra Harads 2 °dH Mjukt
Sörbyn 1 °dH Mjukt
Unbyn 3 °dH Mjukt
Vändträsk 3 °dH Mjukt
Östra Råbäcken 3 °dH Mjukt
Överstbyn 1 °dH Mjukt
Övre Svartlå 4 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.boden.se/bodens-kommun/kommunen_tekniskforvaltning_vattenochavlopp_dricksvattenkvalitet