Bollnäs kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Bollnäs kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Arbrå 2 °dH Mjukt
Bollnäs 2 °dH Mjukt
Flästa 2 °dH Mjukt
Freluga 2 °dH Mjukt
Glössbo 3 °dH Mjukt
Hällbo 2 °dH Mjukt
Kilafors 3 °dH Mjukt
Rengsjö 3 °dH Mjukt
Segersta 3 °dH Mjukt
Vallsta 2 °dH Mjukt
Växbo 3 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.helsingevatten.se/service/vattnetshardhet.4.6a25ff0e124ed1e9aff8000446.html