Borås stad

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Borås stad. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Aplared 7 °dH Medelhårt
Bergstena 3 °dH Mjukt
Bredared 3 °dH Mjukt
Dalsjöfors 7 °dH Medelhårt
Dannike 7 °dH Medelhårt
Ekås 3 °dH Mjukt
Fristad 3 °dH Mjukt
Frufällan 3 °dH Mjukt
Gånghester 7 °dH Medelhårt
Hedared 6 °dH Medelhårt
Kinnarumma 3 °dH Mjukt
Målsryd 7 °dH Medelhårt
Rydboholm 3 °dH Mjukt
Rångedala 7 °dH Medelhårt
Sandared 3 °dH Mjukt
Sandhult 3 °dH Mjukt
Sjömarken 3 °dH Mjukt
Sparsör 3 °dH Mjukt
Svaneholm 3 °dH Mjukt
Tosseryd 3 °dH Mjukt
Viared 3 °dH Mjukt
Viskafors 3 °dH Mjukt
Äspered 7 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://borasem.se/webb/privat/vattenochavlopp/dricksvattnetiboras.4.61b62986153ef999daeac390.html