Eksjö kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Eksjö kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Bellö 1 °dH Mjukt
Eksjö 3 °dH Mjukt
Hjältevad 1 °dH Mjukt
Hult 5 °dH Medelhårt
Höreda 10 °dH Hårt
Mariannelund 2 °dH Mjukt
Värne 5 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.eksjoenergi.se/template1.asp?gid=5&pid=74