Emmaboda kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Emmaboda kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Boda 4 °dH Mjukt
Broakulla 3 °dH Mjukt
Emmaboda 3 °dH Mjukt
Eriksmåla 4 °dH Mjukt
Lindås 3 °dH Mjukt
Långasjö 6 °dH Medelhårt
Vissefjärda 5 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: https://www.emmabodaenergi.se/vara-tjanster/vatten-och-avlopp/vattenkvalitet/