Flens kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Flens kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Bettna 8 °dH Medelhårt
Flen 3 °dH Mjukt
Hälleforsnäs 3 °dH Mjukt
Malmköping 10 °dH Hårt
Mellösa 3 °dH Mjukt
Orrhammar 3 °dH Mjukt
Skebokvarn 3 °dH Mjukt
Sparreholm 3 °dH Mjukt
Vadsbro 6 °dH Medelhårt
Yxtaholm 3 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.sormlandvatten.se/vatten-avlopp/vatten/dricksvatten/