Forshaga kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Forshaga kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Deje 1 °dH Mjukt
Forshaga 1 °dH Mjukt
Mölnbacka vattenverk 7 °dH Medelhårt
Olsäter 1 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.forshaga.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/dricksvatten/kommunaltdricksvatten/vattnetshardhet.4.1987dc9f15273bcb6c4a629.html