Gagnefs kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Gagnefs kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Björbo 4 °dH Mjukt
Dala-Floda 4 °dH Mjukt
Gagnef 8 °dH Medelhårt
Mockfjärd 4 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.dalavattenavfall.se/vatten-och-avlopp/dricksvatten/hart-eller-mjukt-vatten.html