Gislaveds kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Gislaveds kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Anderstorp 3 °dH Mjukt
Broaryd 3 °dH Mjukt
Burseryd 2 °dH Mjukt
Gislaved 3 °dH Mjukt
Hestra 3 °dH Mjukt
Hällabäck 5 °dH Medelhårt
Reftele 3 °dH Mjukt
Skeppshult 5 °dH Medelhårt
Smålandsstenar 5 °dH Medelhårt
Stengårdshult 3 °dH Mjukt
Tallberga 5 °dH Medelhårt
Öreryd 1 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: https://www.gislaved.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/dricksvatten/kommunaltdricksvatten/hardhetochph.673.html