Gnesta kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Gnesta kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Björnlunda 4 °dH Mjukt
Gnesta 11 °dH Hårt
Laxne 5 °dH Medelhårt
Stjärnhov 4 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.gnesta.se/byggabomiljo/vattenavlopp