Gnosjö kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Gnosjö kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Gnosjö 3 °dH Mjukt
Hillerstorp 3 °dH Mjukt
Kulltorp 3 °dH Mjukt
Marieholm 2 °dH Mjukt
Marås 3 °dH Mjukt
Nissafors 2 °dH Mjukt
Tyngel 3 °dH Mjukt
Törestorp 3 °dH Mjukt
Åsenhöga 1 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.gnosjo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/dricksvatten.4.4d90a73f13dd704623f4e6.html