Grums kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Grums kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Borgvik 4 °dH Mjukt
Brukskällan 5 °dH Medelhårt
Grums 5 °dH Medelhårt
Liljedal 5 °dH Medelhårt
Prästbol 9 °dH Medelhårt
Segmon 5 °dH Medelhårt
Sjöhaget 4 °dH Mjukt
Slottsbron 5 °dH Medelhårt
Värmskog 9 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.grums.se/bobygga/kommunaltvattenavlopp/vanligafragor.1836.html