Gullspångs kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Gullspångs kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Gullspång 5 °dH Medelhårt
Gårdsjö 7 °dH Medelhårt
Hova 7 °dH Medelhårt
Otterbäcken 5 °dH Medelhårt
Skagersvik 5 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Bygga--Bo/Vatten-och-avlopp/Kommunalt-vatten-och-avlopp/Dricksvatten.html