Hällefors kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Hällefors kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Bredsjö 3 °dH Mjukt
Grythyttan 6 °dH Medelhårt
Hjulsjö 3 °dH Mjukt
Hällefors 6 °dH Medelhårt
Saxhyttan Hammarn 6 °dH Medelhårt
Sikfors 6 °dH Medelhårt
Sävsjön 5 °dH Medelhårt
Älvestorp 12 °dH Hårt

Informationen kommer ifrån: http://bergslagens-kt.se/vattenochavlopp/dricksvatten/kommunaltdricksvatten/vattnetshardhet.4.19eae5ad13ae1eda7e9145b.html