Hörby kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Hörby kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Askeröd 12 °dH Hårt
Hörby 11 °dH Hårt
Oderup 10 °dH Hårt
Svemsköp 7 °dH Medelhårt
Södra Rörum 9 °dH Medelhårt
Önneköp 10 °dH Hårt

Informationen kommer ifrån: http://www.mittskanevatten.se/horby/