Habo kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Habo kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Baskarp 2 °dH Mjukt
Brandstorp 2 °dH Mjukt
Fagerhult 2 °dH Mjukt
Furusjö samhälle 4 °dH Mjukt
Habo tätort 4 °dH Mjukt
Rödån 2 °dH Mjukt
Västerkärr 1 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.habokommun.se/Bygga-bo--miljo/Vatten-och-avlopp/Dricksvatten1/