Hallsbergs kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Hallsbergs kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Björnhammar 9 °dH Medelhårt
Hallsberg 7 °dH Medelhårt
Hjortkvarn 9 °dH Medelhårt
Pålsboda 7 °dH Medelhårt
Sköllersta 7 °dH Medelhårt
Svennevad 7 °dH Medelhårt
Vretstorp 6 °dH Medelhårt
Östansjö 7 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.hallsberg.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/dricksvatten/kommunaltvatten.4.5f649a7813bafb85c6e253b.html