Hedemora kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Hedemora kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Davidshyttan 10 °dH Hårt
Garpenberg 8 °dH Medelhårt
Garpenberg 6 °dH Medelhårt
Grådö 9 °dH Medelhårt
Hedemora 11 °dH Hårt
Herrgården 6 °dH Medelhårt
Ingvallsbenning 10 °dH Hårt
Intrånget 4 °dH Mjukt
Långshyttan 5 °dH Medelhårt
Nordansjö 8 °dH Medelhårt
Nås 10 °dH Hårt
Pershyttan 10 °dH Hårt
Sandsätersbro 9 °dH Medelhårt
Smedby 10 °dH Hårt
Stjärnsund 4 °dH Mjukt
Turbo 10 °dH Hårt
Vikbyn 7 °dH Medelhårt
Vikmanshyttan 10 °dH Hårt
Västerby 10 °dH Hårt

Informationen kommer ifrån: http://www.hedemoraenergi.se/vatten-och-avlopp/vattnets-hardhet/