Hudiksvalls kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Hudiksvalls kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Delsbo vv 3 °dH Mjukt
Edsta vv 2 °dH Mjukt
Forsa vv 3 °dH Mjukt
Hudiksvalls vv 4 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Bo--leva/Vatten-och-avlopp/Kommunalt-vatten-och-avlopp/Vattnets-hardhet.html