Hylte kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Hylte kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Drängsered 5 °dH Medelhårt
Hyltebruk 2 °dH Mjukt
Landeryd 5 °dH Medelhårt
Långaryd 7 °dH Medelhårt
Torup-Brännögård-Kinnared-Rydöbruk vv 5 °dH Medelhårt
Unnaryd 3 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.hylte.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/dricksvatten.4.19f7442812d573cab208000475.html