Jönköpings kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Jönköpings kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Angerdshestra vv 4 °dH Mjukt
Bottnaryds vv 4 °dH Mjukt
Brunnstorp vv 3 °dH Mjukt
Gränna vv 3 °dH Mjukt
Häggebergs vv 4 °dH Mjukt
Lekeryds vv 5 °dH Medelhårt
Norra unnaryds vv 3 °dH Mjukt
Ryds vv 4 °dH Mjukt
Svarttorps vv 5 °dH Medelhårt
Visingsö vv 3 °dH Mjukt
Ödestuga vv 5 °dH Medelhårt
Örserums vv 9 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.jonkoping.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/dricksvatten/kommunaltdricksvatten/vattenkvalitetpakommunaltdricksvatten.4.74fef9ab15548f0b800b28.html