Karlskrona kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Karlskrona kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Fågelmara vv 6 °dH Medelhårt
Holmsjö vv 4 °dH Mjukt
Jämjö vv 9 °dH Medelhårt
Karlskrona vv 3 °dH Mjukt
Saleboda vv 5 °dH Medelhårt
Spjutsbygd vv 3 °dH Mjukt
Strömsberg vv 4 °dH Mjukt
Tving vv 3 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Dricksvatten/Kommunalt-vatten/Hardhet/