Karlstads kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Karlstads kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Hyboholms vv 2 °dH Mjukt
Härtsöga vv 2 °dH Mjukt
Karlstad-Grums vattenverksförbund 4 °dH Mjukt
Sandtorps vv 1 °dH Mjukt
Söromverket 3 °dH Mjukt
Ulvsby vv 8 °dH Medelhårt
Älvsbacka vv 1 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://karlstad.se/Bygga-och-bo/Vatten-och-avlopp/Dricksvatten/Vattenverk/