Katrineholms kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Katrineholms kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Bie vv 9 °dH Medelhårt
Björkvik vv 11 °dH Hårt
Forssjö 8 °dH Medelhårt
Katrineholms vv 5 °dH Medelhårt
Äs vv 8 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.katrineholm.se/Boende-och-miljo/vattenochavlopp/Dricksvatten/Vattnets-hardhet/