Kinda kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Kinda kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Björkfors vv 2 °dH Mjukt
Horns vv 10 °dH Hårt
Hycklinge vv 7 °dH Medelhårt
Kisa vv 7 °dH Medelhårt
Rimforsa vv 2 °dH Mjukt
Ydrefors vv 3 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.kinda.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/dricksvatten/hardhetpakommunalavattnet.4.15d59a7c151bb4254b7c4ea3.html