Kramfors kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Kramfors kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Angsta vv 5 °dH Medelhårt
Bålsjö vv 1 °dH Mjukt
Bönhamn vv 3 °dH Mjukt
Docksta vv 2 °dH Mjukt
Hol vv 3 °dH Mjukt
Invik vv 3 °dH Mjukt
Kyrkdals vv 5 °dH Medelhårt
Mjälloms vv 5 °dH Medelhårt
Nordingråvallen vv 2 °dH Mjukt
Norrfällsviken vv 4 °dH Mjukt
Nyadals vv 4 °dH Mjukt
Salteå vv 1 °dH Mjukt
Torroms vv 7 °dH Medelhårt
Västansjö vv 4 °dH Mjukt
Östaby vv 3 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenkvalitet.html