Krokoms kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Krokoms kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Alsen 6 °dH Medelhårt
Bakvattnet 1 °dH Mjukt
Byskogen 3 °dH Mjukt
Ede 6 °dH Medelhårt
Föllinge 4 °dH Mjukt
Häggsjövik 4 °dH Mjukt
Jänsmässholmen 3 °dH Mjukt
Kaxås 6 °dH Medelhårt
Kluk 11 °dH Hårt
Kyrknäset 4 °dH Mjukt
Kälen 5 °dH Medelhårt
Laxsjö 6 °dH Medelhårt
Nälden 2 °dH Mjukt
Rörvattnet 6 °dH Medelhårt
Rötviken 6 °dH Medelhårt
Skärvången 9 °dH Medelhårt
Sånghusvallen 3 °dH Mjukt
Trångsviken 6 °dH Medelhårt
Udderbo 6 °dH Medelhårt
Valsjöbyn 6 °dH Medelhårt
Vaplan 2 °dH Mjukt
Ytterån 2 °dH Mjukt
Änge 6 °dH Medelhårt
Åkersjön 3 °dH Mjukt
Östbacken 11 °dH Hårt

Informationen kommer ifrån: http://www.krokom.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/dricksvatten/vattnetshardhet.5513.html