Lessebo kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Lessebo kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Bergdala vv 6 °dH Medelhårt
Hovtorp vv 1 °dH Mjukt
Kosta vv 1 °dH Mjukt
Lessebo vv 2 °dH Mjukt
Skruv vv 1 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: https://www.lessebo.se/sidor/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/kommunalt-dricksvatten.html