Linköpings kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Linköpings kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Berggårdens vattenverk 3 °dH Mjukt
Råberga vattenverk 3 °dH Mjukt
Ulrika vattenverk 11 °dH Hårt

Informationen kommer ifrån: https://www.tekniskaverken.se/tjanster/vatten/dricksvatten/vattenverk/