Ljusdals kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Ljusdals kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Färila 5 °dH Medelhårt
Hamra 3 °dH Mjukt
Harsa 2 °dH Mjukt
Hennan 3 °dH Mjukt
Hybo 5 °dH Medelhårt
Järvsö 5 °dH Medelhårt
Korskrogen 5 °dH Medelhårt
Tallåsen 5 °dH Medelhårt
Ygskorset 5 °dH Medelhårt
ljusdal 5 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.ljusdalenergi.se/download/18.7d6c46c21598439b5f534f47/1484138940468/Sammanst%C3%A4llning%20kemiska%20analyser%202016.pdf