Lunds kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Lunds kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Björnstorp 6 °dH Medelhårt
Dalby 6 °dH Medelhårt
Dörröd 6 °dH Medelhårt
Flyingeby 4 °dH Mjukt
Genarp 6 °dH Medelhårt
Gravaregården 15 °dH Hårt
Hardeberga 4 °dH Mjukt
Lund 4 °dH Mjukt
Odarslöv 4 °dH Mjukt
Revingeby 6 °dH Medelhårt
Skatteberga 15 °dH Hårt
Stångby 4 °dH Mjukt
Södra Sandby 4 °dH Mjukt
Södra Sandby mellanzon och högzon 6 °dH Medelhårt
Torna Hällestad 6 °dH Medelhårt
Veberöd 6 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.vasyd.se/Artiklar/Dricksvatten/Lunds-dricksvatten