Mörbylånga kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Mörbylånga kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Albrunna 9 °dH Medelhårt
Algutsrum 8 °dH Medelhårt
Degerhamn 9 °dH Medelhårt
Enetri 8 °dH Medelhårt
Eriksöre 8 °dH Medelhårt
Färjestaden 8 °dH Medelhårt
Glömminge 8 °dH Medelhårt
Grönhögen 8 °dH Medelhårt
Gårdby 8 °dH Medelhårt
Haga Park 8 °dH Medelhårt
Kastlösa 8 °dH Medelhårt
Mörbylånga 8 °dH Medelhårt
N:a Möckleby 8 °dH Medelhårt
Resmo 8 °dH Medelhårt
S:a Möckleby 9 °dH Medelhårt
Segerstad 9 °dH Medelhårt
Stora och Lilla Frö 8 °dH Medelhårt
Triberga 8 °dH Medelhårt
Vickleby 8 °dH Medelhårt
Ölands Skogsby 8 °dH Medelhårt
Össby 8 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Vatten-och-avlopp/Hardhetsgrad-och-PH-varde/