Mariestads kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Mariestads kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Björsäter 5 °dH Medelhårt
Böckersboda 5 °dH Medelhårt
Hasslerör 5 °dH Medelhårt
Jula 5 °dH Medelhårt
Lugnås 5 °dH Medelhårt
Lyrestad 5 °dH Medelhårt
Mariestads tätort 5 °dH Medelhårt
Sjötorp 5 °dH Medelhårt
Sjöängen 5 °dH Medelhårt
Tidavad 7 °dH Medelhårt
Torsö 5 °dH Medelhårt
Ullervad 5 °dH Medelhårt
Örvallsbro 5 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Bygga--Bo/Vatten-och-avlopp/Kommunalt-vatten-och-avlopp/Dricksvatten.html