Nybro kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Nybro kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Bäckebo vattenverk 5 °dH Medelhårt
Alsjöholm vattenverk 9 °dH Medelhårt
Gårdsryd vattenverk 4 °dH Mjukt
Knivingaryd vattenverk 4 °dH Mjukt
Orrefors vattenverk 3 °dH Mjukt
Örsjö vattenverk 4 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://nybroenergi.se/vatten-avlopp/kommunalt_vatten/