Pajala kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Pajala kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Aittamaa 6 °dH Medelhårt
Erkheikki 1 °dH Mjukt
Jierijärvi 3 °dH Mjukt
Junosuando 5 °dH Medelhårt
Kainulasjärvi 2 °dH Mjukt
Kangos 5 °dH Medelhårt
Kardis 7 °dH Medelhårt
Kaunisvaraa 7 °dH Medelhårt
Kihlanki 1 °dH Mjukt
Kitkiöjärvi 4 °dH Mjukt
Kivijärvi 3 °dH Mjukt
Kompelusvaaraa 3 °dH Mjukt
Korpilombolo 4 °dH Mjukt
Lahdenpää 4 °dH Mjukt
Lahnajärvi 1 °dH Mjukt
Laitamaa 4 °dH Mjukt
Muodoslompolo 4 °dH Mjukt
Narken 3 °dH Mjukt
Narken Södra 7 °dH Medelhårt
Paharova 5 °dH Medelhårt
Pajala 10 °dH Hårt
Saittarova 7 °dH Medelhårt
Sattajärvi 1 °dH Mjukt
Teurajärvi 4 °dH Mjukt
Tärendö 4 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.pajala.se/Pajala-kommun/Bygga-bo-och-miljo/Miljo-och-halsa/Vatten--Avlopp/Vatten/