Rättviks kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Rättviks kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Boda 5 °dH Medelhårt
Centrala Rättvik 7 °dH Medelhårt
Dalfors 5 °dH Medelhårt
Dådran 3 °dH Mjukt
Furudal 3 °dH Mjukt
Kärvsåsen 11 °dH Hårt
Vikarbyn 7 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.dalavattenavfall.se/vatten-och-avlopp/dricksvatten/hart-eller-mjukt-vatten.html