Säters kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Säters kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Arkhyttan 12 °dH Hårt
Säter 7 °dH Medelhårt

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Stora skedvi 12 °dH Hårt

Informationen kommer ifrån: emelie.andersson@sater.se