Söderhamns kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Söderhamns kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Holmsveden 2 °dH Mjukt
Järvsjön 1 °dH Mjukt
Kinstaby 2 °dH Mjukt
Stråtjära 3 °dH Mjukt
Ålsjön/Kinstaby 6 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.soderhamnnara.se/sidor/privatkunder/vatten/dricksvatten.html