Söderköpings kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Söderköpings kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Bottna 8 °dH Medelhårt
Gäddvik 1 °dH Mjukt
Mogata 12 °dH Hårt
S:t Anna 11 °dH Hårt
Söderköping 9 °dH Medelhårt
Västra Husby 4 °dH Mjukt
Östra Ryd 8 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.soderkoping.se/bostad-miljo/vatten-avlopp/kommunalt-dricksvatten/