Sandvikens kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Sandvikens kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Hammarby 4 °dH Mjukt
Jäderfors 6 °dH Medelhårt
Järbo 4 °dH Mjukt
Kungsgården 4 °dH Mjukt
Sandviken 4 °dH Mjukt
Storvik 4 °dH Mjukt
Årsunda 5 °dH Medelhårt
Åshammar 4 °dH Mjukt
Österfärnebo 4 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: https://sandvikenenergi.se/vatten/vanligafragor/faq/hurhartarvattnetisandvikenskommun.5.462631106c28240f580001289.html