Sjöbo kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Sjöbo kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Bjärsjölagård 6 °dH Medelhårt
Blentarp 7 °dH Medelhårt
Hemmestorp 7 °dH Medelhårt
Herreberga 12 °dH Hårt
Klasaröd 17 °dH Hårt
Knickarp 10 °dH Hårt
Lövestad 12 °dH Hårt
Röddinge 20 °dH Hårt
Sjöbo 8 °dH Medelhårt
Sövde 14 °dH Hårt
Vanstad 14 °dH Hårt
Vollsjö 8 °dH Medelhårt
Äsperöd 14 °dH Hårt

Informationen kommer ifrån: http://www.sjobo.se/files/Bygga,%20bo%20och%20milj%C3%B6/Vatten%20och%20avlopp/Kommunalt%20vatten%20och%20avlopp/Dricksvattenkvalitet.pdf